آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

استخراج گیلسونایت با تکیه بر توان متخصصان ماد

استخراج گیلسونایت با تکیه بر توان متخصصان ماد

در سال 1384 پروانه بهره برداری معدن ماد به نام حسین فولاد پور ، از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان صنعت  ، معدن و تجارت استان کرمانشاه ، صادر گردید .

همچنین برای مشخص شدن  هرچه بیشتر و بهتر رگه ها و لنزهای گیلسونایت از آرایه قطبی – دوقطبی استفاده گردید. قابل ذکر است که در حین برداشت با توجه به ویژگیهای منطقه و برای شناخت بهتر رگه کانسار تغییراتی در محل برداشت ها بوجود آمد .
آرایه انتخاب شده از نوع قطبی – دو قطبی با فاصله پتانسیلی 10 و 5 متر و خطوط جریان حداکثر با اندازه های متغییر بوده که گاهی با توجه به نتایج بدست آمده قدرت تفکیک عمقی برداشت تغییر کرده است .
برداشتها روی رخنمونهای قیرطبیعی و محل حفاری ترانشه ها و محلهایی که امکان وجود بیتومین بود به اجرا در آمد . هدف از انجام مطالعات ژئوفیزیکی ،  در محدوده مورد نظر شناخت روند عمقی رگه قیر ، محل گسلها ، پیوستگی در زیرِ زمین ، روند تغییرات احتمالی کانی سازی و احتمال وقوع آن در گسلها، درزهها و شکافهای موجود ،  در منطقه صورت گرفت.
در نهایت با مدلسازی عمقی کانسار در مناطقی که بیشترین ضخامت کانیسازی ، بیشترین مقدار بی هنجاری و احتمال گسستگی یا پیوستگی وجود دارد ،  برای عملیات حفاری انجام شد .

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


آخرین مقالات

سنگ های قیری

سنگ های قیری

استخراج سنتی تونل معدن

استخراج سنتی تونل معدن

معدنکاری چیست؟

معدنکاری چیست؟


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها