آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

استخراج گیلسونایت با تکیه بر توان متخصصان ماد

استخراج گیلسونایت با تکیه بر توان متخصصان ماد

در سال 1384 پروانه بهره برداری معدن ماد به نام حسین فولاد پور ، از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان صنعت  ، معدن و تجارت استان کرمانشاه ، صادر گردید .

همچنین برای مشخص شدن  هرچه بیشتر و بهتر رگه ها و لنزهای گیلسونایت از آرایه قطبی – دوقطبی استفاده گردید. قابل ذکر است که در حین برداشت با توجه به ویژگیهای منطقه و برای شناخت بهتر رگه کانسار تغییراتی در محل برداشت ها بوجود آمد .
آرایه انتخاب شده از نوع قطبی – دو قطبی با فاصله پتانسیلی 10 و 5 متر و خطوط جریان حداکثر با اندازه های متغییر بوده که گاهی با توجه به نتایج بدست آمده قدرت تفکیک عمقی برداشت تغییر کرده است .
برداشتها روی رخنمونهای قیرطبیعی و محل حفاری ترانشه ها و محلهایی که امکان وجود بیتومین بود به اجرا در آمد . هدف از انجام مطالعات ژئوفیزیکی ،  در محدوده مورد نظر شناخت روند عمقی رگه قیر ، محل گسلها ، پیوستگی در زیرِ زمین ، روند تغییرات احتمالی کانی سازی و احتمال وقوع آن در گسلها، درزهها و شکافهای موجود ،  در منطقه صورت گرفت.
در نهایت با مدلسازی عمقی کانسار در مناطقی که بیشترین ضخامت کانیسازی ، بیشترین مقدار بی هنجاری و احتمال گسستگی یا پیوستگی وجود دارد ،  برای عملیات حفاری انجام شد .

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button