آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

معادن قیر طبیعی گیلانغرب،تکتونیک،رخنمون قیر طبیعی،قیر ظبیعی ،گیلسونایت،معادن،

معادن قیر طبیعی گیلانغرب
  • 3 جولای 2022

معادن قیر طبیعی گیلانغرب

ويژگي معادن قیر طبیعی گیلانغرب  از لحاظ برونزد گیلسونایت در منطقه:  برونزدهاي گیلسونایت معادن قیر طبیعی گیلانغرب در استان کرمانشاه شامل سه گروه عمده است:  1- برونزدهايي كه در حال استخراج هستند یا قبلا از آنها استخراج شده است. 2-  ...

Call Now Button