آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

قیر و مواد قیری،

قیر و مواد قیری اصطلاحات وتعریف آنها:
  • 14 ژانویه 2023

قیر و مواد قیری اصطلاحات وتعریف آنها:

قیر و مواد قیری:  در اين استاندارد قیر و مواد قیری، اصطلاحات و تعاريف زير به كار مي رود: (Bituminous Materials) قيري مواد ناميزه (امولسيون) آنيوني (emulsion Anionic ):نوعي از امولسيون كه در آن عامل امولسيون ساز مشخصي، بار منفي ...