آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

قیر خالص،قیر تقطیری،دانه بندی،آسفالت،مخلوط آسفالتی

قیر بیتومین در مخلوطهاي آسفالتي
  • 22 دسامبر 2022

قیر بیتومین در مخلوطهاي آسفالتي

قیر بیتومین: قیر بیتومین در مخلوطهاي آسفالتي ماده‌اي است هيدروكربوري كه با دارا بودن دو خاصيت اصلي چسبانندگي و نفوذناپذيري، در صنعت راهسازي جهت اندودكردن مصالح سنگي و چسباندن آنها به يكديگر و نيز غير قابل نفوذ كردن روسازي آسفالتي ...