آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

قیرهای طبیعی،قیرهای طبیعی کرمانشاه،

اثر حرارت بر قیرهای طبیعی
  • 17 سپتامبر 2022

اثر حرارت بر قیرهای طبیعی

اثر حرارت بر روي قیرهاي طبیعی: اثر حرارت بر قیرهای طبیعی:قیرها به طور کلی از لحاظ شیمیایی داراي ساختاري کلوئیدي و شامل سه جزء مشخص و متمایز می باشند: الف- جزء در برگیرنده یا مالتن که شامل هیدروکربنهاي روغنی با ...

Call Now Button