آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

قیرطبیعی،بیتومین ،انالیزقیر،

قیر معدنی گیلسونایت و مهمترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن

قیر معدنی گیلسونایت و مهمترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن

قیر معدنی گیلسونایت یا بیتومین و آنالیز آن: تعریف قیر معدنی گیلسونایت: قیرمعدنی گیلسونایت، بیتومین یک اصطالح عمومی است و به دسته ای از مواد هیدورکربنی که خاصیت اشتعال داشته و در  cs2 حل می شوند،گفته می شود . بیتومین ها ...

Call Now Button