آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

تولید قیر،قیر

تولید قیر و فرآیند آن:
  • 22 ژانویه 2023

تولید قیر و فرآیند آن:

فرآیند تولید قیر: مراحل تولید قیر به شرح زیر می باشد. برای تولید قیر از دو فرآیند به صورت ناپیوسته و پیوسته استفاده می شود فرآیند ناپیوستهProcess Batch در این فرآیند برج ھوادھی با حجم معین از خوراک پر می ...


آخرین مقالات

سنگ های قیری

سنگ های قیری

استخراج سنتی تونل معدن

استخراج سنتی تونل معدن

معدنکاری چیست؟

معدنکاری چیست؟


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها