آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

اکتشاف

گزارش پایان عملیات اکتشافی و دستورالعمل  آن
  • 25 فوریه 2023

گزارش پایان عملیات اکتشافی و دستورالعمل آن

 دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی گزارش پایان عملیات اکتشافی                        ابلاغیهبه استناد ماده ۱۰۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ و بر پایه مفاد ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی معدن مصوب سال ۱۳۸۱، تدوین و ترویج اصول و ...