آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

آزمایش افت وزنی قیر

بهترین روش آزمایش افت وزنی قیر+آموزش
  • 5 آوریل 2024

بهترین روش آزمایش افت وزنی قیر+آموزش

 آزمایش افت وزنی قیر:آزمایش کاهش وزن قیر یک روش حیاتی در ارزیابی مصالح آسفالت مورد استفاده در ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری راه است. این روش آزمایش حساسیت قیر را در برابر کهنگی و تخریب ارزیابی می کند ...