آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

سایر مقالات

قطران و تولید قطران خام
  • 30 آگوست 2022

قطران و تولید قطران خام

تعریف قطران: قطران مایع متراکمی است که از تقطیر مواد کربن دار به دست می آید. بطور کلی در ترکیب همه قطران ها ترکیباتی از قبیل: فنل، تولوئن، کره اوزوت، نفتالین، دي اکسی بنزن، اسید استیک، اکریلل و کروزول و ...

شیل های نفتی
  • 20 آگوست 2022

شیل های نفتی

شیل های نفتی هیدروکربور جامد: شیل هاي نفتی رسوبات قهوهاي رنگ تا سیاه و گاهی خاکستري هستند که به صورت لامینه هاي نازك و متراکم دیده می شوند. داراي بیش از 20 درصد مواد آلی هستند و پس از سوختن، ...

کاهش گرانروی قیر
  • 8 آگوست 2022

کاهش گرانروی قیر

مقدمه: کاهش گرانروی قیر فرآیندهاي شکست حرارتی (کاهش گرانروی قیر) روشهاي قابل توجهی براي تبدیل خوراكهاي سنگین هسـتند . افـزایش میـزان مصرف انرژي در جهان، کاهش منابع انرژي تجدیدپذیر و مسائل زیست محیطی سبب توجه بیشتر به ارتقـاء نفتهاي سنگین ...

بیتومین انواع بیتومن تعریف کامل و نحوه شکل گیری آن
  • 27 جولای 2022

بیتومین انواع بیتومن تعریف کامل و نحوه شکل گیری آن

 بیتومن چیست؟ بیتومن یا بیتومین با اصطلاحات دیگری مانند قیر و آسفالت نیز شناخته شده است . بیتومین، قیر، مایع گرانروی (ویسکوزیته) و  سیاه رنگ، و خمیر مانند ،که از مخلوط هیدورکربن های مختلف تشکیل شده است که به شکل  طبیعی ...

آزمایش ویسکوزیته قیر با روش سیبولت
  • 14 جولای 2022

آزمایش ویسکوزیته قیر با روش سیبولت

تعریف ویسکوزیته قیر: آزمایش ویسکوزیته قیر و انواع روش آن : پایداری درونی مایعات که از سیال بودن و جران آنها جلوگیری می کند، کندروانی یا گرانروی و ویسکوزیته نام دارد.  اين کندروانی برای مايعات برحسب پوآز سنجیده می شود. ...

Call Now Button