آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

معادن قیر طبیعی گیلانغرب

معادن قیر طبیعی گیلانغرب

ويژگي معادن قیر طبیعی گیلانغرب  از لحاظ برونزد گیلسونایت در منطقه:

 برونزدهاي گیلسونایت معادن قیر طبیعی گیلانغرب در استان کرمانشاه شامل سه گروه عمده است: 

1- برونزدهايي كه در حال استخراج هستند یا قبلا از آنها استخراج شده است.

2-  برونزدهايي كه به طور وسيع رخنمون دارند و قابل شناسايي هستند.

3- برونزدهايي كه به صورت بسيار جزئي و اندك رخنمون دارند، ولي شواهد و آثار موجود دلیل بر ريشه دار بودن آنها دارد.

در هر كجا كه اين رخنمونها در معرض تابش اشعه خورشيد به مدت طولانی قرار دارد، به دليل تبخير و فراربودن مواد هيدروكربوري، سطوح هوازده به رنگ نخودي دیده می شود.

 و حال آنكه سطوح هوازده اي كه در معرض تابش مستقيم خورشيد قرار ندارند، به رنگهاي خاكستري و يا سايه هايي از خاكستري دیده می شوند. 

بنابراين، در پي جويي قير طبيعي بر روي سطح زمين، عمق هوازدگي در سنگهايي كه در معرض تابش مستقيم خورشيد قرار دارند، مورد توجه قرار می گیرد.

فراوانی قیر های طبیعی در گیلانغرب:

 به طور‌كلي برونزدهاي گیلسونایت معادن قیر طبیعی گیلانغرب، (معدن گیلسونایت ماد) در منطقه ی گیلانغرب نسبتا فراوان وجود دارد.

 و در هر نقطه اي كه شرايط از نظر زمين شناسي و توپوگرافي مهيا باشد، احتمال رخنمون يافتن قير طبيعي وجود دارد.


 هر چند كه به نظر ميرسد علاوه بر آن، تعداد ديگري انديس نيز وجود دارد كه هنوز امكان رخنمون يافتن را ندارند و يا به عبارت ديگر، هنوز به سطح زمين نرسيده اند.

 الگوي برونزدهاي گیلسونایت ویژگی معادن قیر طبیعی، در منطقه گیلانغرب، نشان دهنده اين نكته است كه رخنمون هاي قير طبيعي تحت تأثير و يا كنترل عوامل زمين ساختي و چينه اي هستند. 

در اين محدوده، در سطوح ناپيوستگي ها، لایه های نفوذپذير قيرهاي طبيعي معمولا چين خورده، گسلهاي عادي و وارونه ديده مي شوند.

فرراوانی قیر طبیعی

وجود قیرهای طبیعی با تکتونیک صفحه ای:

 وجود قيرهاي طبيعي در محدوده قصرشيرين و گيلانغرب با استفاده از تكتونيك صفحه اي نيز قابل توضيح است.

 زیرا اين ناحيه از يك سو متأثر از صفحات عربستان و اوراسیا بوده و از سوي ديگر، در مرز و حاشيه این صفحات وجود دارد.


در اين شرايط تكتونيكي، که در اثر گسلها و درزه هاي به وجود می آید، نفت و گاز از مخازن، به سمت بالا حركت می کند.


 البته بايد به اين نكته نيز توجه کرد، ویژگی معادن قیر طبیعی كه در آنها گیلسونایت مشاهده می شود بیشتر تاثیر پذیر  از تله هاي نفتي كوچك و قيرهاي طبيعي قرار دارد. 

که  بیشتر كم عمق هستند، تحت تأثير فعاليتهاي ساختماني، موفق به راه يابي به سطح زمين می شوند. 

به این ترتيب، کانسارهاي قير طبيعي، در منطقه گيلان غرب و در منطقه موسوم به شک ميدان و رودخانه گيلان غرب از فرار مواد نفتي و در اثر جاگيري مواد نيمه جامد و خميري نفتي در فضاهاي خالي و درز و شکافها قرار می گیرد.

 گیلسونایت ذخیره شده در توده هاي ژيپس و مارن سازند گچساران  وجود دارد.

اين کانسارهاي قير طبيعي عمده ترین  ویژگی معادن قیر طبیعی گیلان غرب به صورت توده هاي عدسي شکل با ضخامت هايي از چند سانتي متر تا حتي 15 متر ديده می شوند. 

عده اي ديگر از کانسارهاي قير طبيعي در منطقه شک ميدان به شکل رگه هايي با ضخامتهاي گوناگون و در طول 20 متر مشاهده می شود.

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button