آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

قانون معادن

قانون معادن

 قانون معادن
 فصل اول – تعاریف و کلیات:

ماده 1 – تعریف واژه های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:
 الف – ماده معدنی ( کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که بصورت جامد یا گاز یا مایع .و یا محلول در آب در اثر تحولت زمین شناسی به وجود آمده است.

ب – کانه : مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است
پ – ذخیره معدنی ( کانسار): تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر .یا روی زمین و یا محلول در آب می باشد.

ت – معدن: ذخیره معدنی است که بهره برداری از آن مقرون به صرفه باشد
ث – اکتشاف: تجسس ارادی بمنظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد
زیر می باشد:
1- آثاریابی و نمونه برداری و آزمایشات کمی و کیفی
2- بررسیهای زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیائی و مانند آنها و انجام اموری که برای اینگونه بررسیها لزم باشد.
3- حفاری روباز و زیرزمینی
4- تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه های مربوطه

ج – پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص ازطرف وزارت معادن و فلزات صادر می شود.
چ – گواهی کشف: تائیدیه ای است که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه بنام دارنده پروانه اکتشاف صادر می شود.
ح – بهره برداری: مجموعه عملیاتی است که بمنظور استخراج و کانه آرائی و بدست آوردن .مواد معدنی قابل فروش انجام می گیرد.
خ – بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای .پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات باشد.
 د – استخراج : مجموعه عملیاتی است که بمنظور جداکردن کانه از کانسار و انتقال آن .به محل انباشت مواد انجام می گیرد.
 ذ – اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه ها و ذخایر محدود و جزئی و نیز .عملیات آزمایشگاهی صادر می شود.
 ر – حقوق دولتی: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی.
 ز – کانه آرائی، عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی، شیمیائی و یا فیزیکوشیمیائی که بمنظور جداکردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه ها از یکدیگر انجام می گیرد.
 ژ – فرآوری : شامل کلیه عملیاتی است که بر روی مواد خام معدنی یا کانه آرائی شده آنها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتی می شود.
س – محل انباشت مواد: محلی است خارج از کارگاههای استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته می شود.
ش – مواد باطله: عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرائی از کانه جدا می گردد.
ص – شن و ماسه معمولی: شن و ماسه ای است که حاوی کانیهای با ارزش نبوده و یا تفکیک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتا در کارهای ساختمانی، راه سازی، بتن ریزی و نظایر آن استفاده می گردد.
ض – خاک رس معمولی: خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی ( غیرنسوز) بکار می رود و نیز در عملیات ساختمانی و راه سازی و کشاورزی از آن استفاده می شود.
ط – خاک صنعتی: خاکی است که به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیائی خاص مصارف صنعتی مختلف دارد.
ظ – سنگ لاشه و ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نیست و عموما در پی یا دیوارچینی ساختمانها راه سازی و دیواره سازی و امور نظیر آن بکار می رود.
ع – سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی، آذرین و دگرگونی که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل آوری آنها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر ( مرمریت) تراورتن، گرانیت و امثال ان.
غ – پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد.
ف – طرح بهره برداری: طرحی است که در آن جزئیات برنامه های اجرائی برای بهره برداری از معدن و زمان بندی اجرای عملیات و سایر اطلعات براساس شناسنامه معدن درنمونه فرمهای ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهره برداری درج.می گردد.
ق – معادن بلامعارض: به معادنی اطلق می شود که فاقد بهره بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد.
 ماده 2 – در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بعهده وزارت معادن و فلزات می باشد.
 اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمی تواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی .در محدوده مقررات باشد: ماده 3 – مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الف – مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از  سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریائی، پوکه معدنی، نمک.آبی و سنگی، مارن، سنگ لشه ساختمانی و نظایر آنها:

ب – مواد معدنی طبقه دو عبارت هستند از:

 1- آهن، طل، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، نگستن، کادمیوم و سایر فلزات
2- نیتراتها، فسفاتها، براتها، نمکهای قلیائی، سولفاتها، کربناتها، کلرورها . به استثنای مواد یاد شده در طبقه یک) و نظایر آنها).
3-میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها.
4- سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها.
5-انواع سنگهای تزئینی و نما .
6- انواع زغال سنگها و شیلهای غیرنفتی
7- مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای هیدروکربوری.
ج – مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از:
 کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگهای نفتی، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه های آغشته به نفت و امثال آنها قیر، پلمه سنگهای نفتی و سنگ آسفالت طبیعی درصورتیکه مورد عمل وزارت نفت، شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب می گردد.
 د – مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از:
کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه.
 تبصره – طبقه آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود.
 ماده 4 – امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می باشد.
تبصره – تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.

قانون معادن 2

 فصل دوم – اکتشاف

 ماده 5 – اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخش های دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود. وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است راسا یا توسط سازمانها و شرکتها و واحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط واجد صلحیت نسبت به اکتشاف و شناسائی ذخایر معدنی کشور اقدام نماید.
 ماده 6 – اکتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین نامه اجرائی تعیین خواهد شد.
 تبصره – اکتشاف حین بهره برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن درصورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.
 ماده 7 – وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تائید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، بنام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید. دراین گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ،ذکر شود.

گواهی مزبور با تائید وزارت معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.
 تبصره 1 – چگونگی اجرای ماده فوق بخصوص درصورت عدم تائید عملیات اکتشافی، در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
 تبصره 2 – درصورت عدم دستیابی به کانه پس از انجام عملیات اکتشافی، حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود.
ماده 8 – دارندگان گواهی کشف می توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده از آنان خواهد شد.
 تبصره – درصورت عدم تسلیم بموقع درخواست یاد شده، هزینه های اکتشافی مندرج در گواهی کشف، توسط بهره بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می گردد.

 فصل سوم – بهره برداری

 ماده 9 – بهره برداری از ذخایر معدنی، مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات است. این پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد.
ماده 10 – عاملین بهره برداری از ذخایر معدنی عبارتند از:
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات.
8-1 دارندگان گواهی کشف، در مهلت مقرر در ماده
2- واحدهای تولیدکننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه می دهند.
3- واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی از معادن بلمعارض، تازمانی که به تولید ادامه می دهند.
4- متقاضیان بهره برداری که متخصص معدن یا زمین شناسی بوده و یا بین آنها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد، از معادن بلمعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد.
ب – واحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت  واحدها و شرکتهای مذکور می توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلحیتدار و یا با مشارکت آنها از ذخایر معدنی بهره برداری کنند.
ج – شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن.
 تبصره 1 – درصورتی که متقاضیان بهره برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملت دولتی قانون محاسبات عمومی ملک عمل می باشد.
تبصره 2 – شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه، الزامات اجرائی عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است. ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین
خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می باشد.
 تبصره 3 – پروانه بهره برداری سندی است رسمی، لزم الجرا، حاوی مدت بهره برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری باتوجه به موارد فوق
و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می شود.
 ماده 11 – وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن به خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.
 ماده 12 – معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیائی و ملحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می شود و نحوه بهره برداری آن توسط هیأت دولت تعیین می گردد.
 ماده 13 – وزارت معادن و فلزات می تواند برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و نیز برداشت واریزه ها و ذخایر محدود کشف شده یا درصورت لزوم برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی باتشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید.
 ماده 14 – دارنده پروانه بهره برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالنه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می تواند درصورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره بردار اخذ کند.
 چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یادشده باتوجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیح بهره بردار در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
 تبصره 1 – مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار می شوند، میانگین حقوق دولتی معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.
 تبصره 2 – حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.
 تبصره 3 – ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند ( الف) تبصره (66 (قانون بودجه سال درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود ،1363
 ماده 15 – مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن درصورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلح بداند استفاده خواهد شد.
 ماده 16 – وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرحهای تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آئین نامه اجرائی مشخص خواهد شد.
 ماده 17 – دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، درصورت تصویب در برنامه های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح
بودجه سالنه کشور پیش بینی لزم را به عمل آورد.
 تبصره – وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آنرا در اولویت برنامه های اجرائی خود قرار دهد.

 فصل چهارم – مقررات عمومی

 ماده 18 – وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق داده، درصورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره برداری جدید صادر نماید. درهر حال اقدامات یادشده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه ای وارد سازد.
 ماده 19 – هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

 در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به ،مراجع قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.
 ماده 20 – وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با تعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ایفا نمایند.

 درصورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدام انجام شده بطور کلی کافی نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می شود.

انجام این عمل دراعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت.
 تبصره – وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در پروانه بهره برداری و اجازه برداشت درج نماید.
 ماده 21 – بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار نماید.

 درصورت عدم واگذاری اموال
و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یادشده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.
 ماده 22 – چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املک باشد، مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد.

 و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسول فراهم خواهد شد.
 تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می باشد.
 تبصره 1 – درصورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، درغیراینصورت تابع ملک نخواهدبود.

تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره باتوجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
 تبصره 2 – مالک یا مالکین املک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که دراین صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، براساس مفاد ماده (10 (و بند(1 (شق ( الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.

 تبصره 3 – ماموران انتظامی مکلفند درصورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلفاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.
 ماده 23 – هرگونه اقدام درمحدوده های بهره برداری و برداشت مواد معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی غیرانتفاعی و نهادهای انقلبی و واحدهای تابعه آنها موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات می باشد.
 ماده 24 – جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهارماه نسبت به استعلم وزارت معادن و فلزات درمورد حریمهای قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند ( الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلحیه های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلحیه های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری اعلم نظر نمایند. عدم اعلم نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می شود.
 ماده 25 – چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد، مطابق تبصره (4 (ماده (3 (قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلحیه های تصویب شده آن اقدام، لکن به جای بهره مالکانه و حق الرض مندرج در تبصره یادشده به ماخذ سه درصد(3 (%حقوق دولتی موضوع ماده (14 (این قانون و
تبصره های (1 (و (2 (آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی، علوه بر حقوق دولتی مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره برداران ودارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز می شود.
 ماده 26 – محدوده های مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملی که مساحت این محدوده ها در مجوز صادره قید می شود، عرصه عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن بصورت اموال عمومی دراختیار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در.مجوزهائی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
 ماده 27 – وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسی و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت موظف است لیحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.
 ماده 28 – دستگاههای اجرائی مکلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای – ترجیحی خود قرار دهند.
 ماده 29 – بمنظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می گردد.
 ماده 30 – مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی، سه درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات، به ترتیب موضوع ماده 14 و تبصره های 1 و 2 آن و مواد 20 و 25 این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لزم الجرا بوده و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1.6.1366 مجلس شورای اسلمی برطبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل.وصول خواهد بود.
 ضرر و زیان ناشی از دیرکرد براساس جدولی خواهد بود که به همراه آیین نامه اجرایی.این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 ماده 31 – بمنظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تأمین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاریهای موجود، طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تأسیس نماید و همه ساله درصورت
لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهای تولیدی در لوایح بودجه سالنه پیشنهاد نماید.
 ماده 32 – وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند 14 ماده 1 قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلمی بمنظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسائی کانسارها و ضرورتا سایر عملیات معدنی، شرکتهای عملیاتی که اساسنامه آنها.به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تأسیس نماید.
 ماده 33 – کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغال نمی توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملت و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی محکوم می گردند.
 ماده 34 – وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین نامه اجرائی این قانون نظارت کامل بنماید.
 ماده 35 – آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای ذیربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 ماده 36 – از تاریخ تصویب این قانون، قانون معادن و اصلحات بعدی آن و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو می گردد.

منبع:

1377.2.27 تصویب تاریخ
– تاریخ تایید شورای نگهبان
 تاریخ تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام 23.3.1

2 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


آخرین مقالات

سنگ های قیری

سنگ های قیری

استخراج سنتی تونل معدن

استخراج سنتی تونل معدن

معدنکاری چیست؟

معدنکاری چیست؟


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها