آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

بلاگ - صفحه 4 از 7 - معدن گیلسونایت ماد

بیتومین طبیعی یا قیر در خاک رس و مارن
  • 20 سپتامبر 2022

بیتومین طبیعی یا قیر در خاک رس و مارن

  اکتشاف و استخراج بیتومین طبیعی در مارن ها : بیتومین طبیعی یا قیر می تواند رخنمون داشته باشد با توجه به خصوصیات زمین شناسی و مهندسی مارنها می توان پروسه هاي اکتشاف و استخراج را براي بهره برداري از ...

اثر حرارت بر قیرهای طبیعی
  • 17 سپتامبر 2022

اثر حرارت بر قیرهای طبیعی

اثر حرارت بر روي قیرهاي طبیعی: اثر حرارت بر قیرهای طبیعی:قیرها به طور کلی از لحاظ شیمیایی داراي ساختاري کلوئیدي و شامل سه جزء مشخص و متمایز می باشند: الف- جزء در برگیرنده یا مالتن که شامل هیدروکربنهاي روغنی با ...

آزمایش فیزیکی بیتومن (بیتومین) و قیر
  • 7 سپتامبر 2022

آزمایش فیزیکی بیتومن (بیتومین) و قیر

آزمایش فیزیکی بیتومن (بیتومین) و قیر :آزمایش فیزیکی بیتومن مشخصات درجه نفوذ و ویسکوزیته می توان قیرهای مختلف با درجه یکسان را طبقه بندی نمود. چون در حقیقت امکان دارد این قیر ها خصوصیات عملکرد و دمای متفاوتی را دارا ...

قطران و تولید قطران خام
  • 30 آگوست 2022

قطران و تولید قطران خام

تعریف قطران: قطران مایع متراکمی است که از تقطیر مواد کربن دار به دست می آید. بطور کلی در ترکیب همه قطران ها ترکیباتی از قبیل: فنل، تولوئن، کره اوزوت، نفتالین، دي اکسی بنزن، اسید استیک، اکریلل و کروزول و ...

تولید قطران از قیر طبیعی
  • 24 آگوست 2022

تولید قطران از قیر طبیعی

چگونگی انجام طرح تولید قطران از قیر طبیعی: در فاز مطالعاتی تولید قطران از قیر طبیعی سعی در جمع آوري منابع اینترنتی و کتابخانه اي شده است که یک جمع بندي کلی از مطالب مرتبط در قالب این گزارش آماده ...

شیل های نفتی
  • 20 آگوست 2022

شیل های نفتی

شیل های نفتی هیدروکربور جامد: شیل هاي نفتی رسوبات قهوهاي رنگ تا سیاه و گاهی خاکستري هستند که به صورت لامینه هاي نازك و متراکم دیده می شوند. داراي بیش از 20 درصد مواد آلی هستند و پس از سوختن، ...

تقسیم بندي قیرهاي طبیعی
  • 15 آگوست 2022

تقسیم بندي قیرهاي طبیعی

تقسیم بندي انواع مختلف قیرهای طبیعی :همان طور که در مقالات سایت ماد  اشاره شد پیدایش و شکل گیری  قیرهاي طبیعی از نفت خام می باشد  و بر اساس نحوه تشکیل، خواص فیزیکی، حلالیت در CS2 و ترکیب شیمیایی تقسیم ...

انتقال نفت خام سنگین و قیر طبیعی بوسیله خطوط لوله
  • 11 آگوست 2022

انتقال نفت خام سنگین و قیر طبیعی بوسیله خطوط لوله

مقدمه در ابتدای توضیح انتقال نفت خام سنگین و قیر طبیعی، باید گفت که طبق اعلام موسسه انرژي ایالات متحده، آژانس بین المللی انرژي IEA و انجمن جهانی انرژي تقاضا بـراي انرژي همراه با افزایش جمعیت جهان به طور سالیانه ...

کاهش گرانروی قیر
  • 8 آگوست 2022

کاهش گرانروی قیر

مقدمه: کاهش گرانروی قیر فرآیندهاي شکست حرارتی (کاهش گرانروی قیر) روشهاي قابل توجهی براي تبدیل خوراكهاي سنگین هسـتند . افـزایش میـزان مصرف انرژي در جهان، کاهش منابع انرژي تجدیدپذیر و مسائل زیست محیطی سبب توجه بیشتر به ارتقـاء نفتهاي سنگین ...


آخرین مقالات

پالایش نفت خام

پالایش نفت خام

عایق رطوبتی ورق های قیری

عایق رطوبتی ورق های قیری

معدنکاری دیجیتال

معدنکاری دیجیتال


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها

Call Now Button